اثر مرکب

در جستجوی حقیقت

اثر مرکب

در جستجوی حقیقت

پربیننده ترین مطالب
نویسندگان

اندیشه صحیح

يكشنبه, ۱۵ فروردين ۱۳۹۵، ۰۲:۵۹ ق.ظ

◀️زندگیتان را با هیچ کسی،  مقایسه نکنید...

◀️افکار منفی،نداشتـــــه باشـید...


◀️بیش از حــــد توان خود، کاری انجام ندهید....

◀️خیلــــی خود را ، جـــــدی نگیرید...


◀️انرژی خود را ، صرف کنجکاوی در امور دیگران نکنید...

◀️وقتی بـیـــــدار هستید، خیال پردازی کنیـــــد.


◀️حسادت ،   یعنــــی اتلاف وقت...

◀️گذشتــــــه را ،  فــــرامــــوش کنید...


◀️زندگـــــی ،کوتاهتر از آنست  که از دیگران متنفرباشید...

◀️هیچکس جز خود شما، مسئول خوشحال کردن شمـــــا نیست...


◀️بیشتــــــــــر ، لبخنــــــــد بزنیــــــد...


  • عارف جعفری

تفکر-عارف جعفری