اثر مرکب

در جستجوی حقیقت

اثر مرکب

در جستجوی حقیقت

آخرین مطالب
پربیننده ترین مطالب
نویسندگان

قدرت بخشش و عذرخواهی

پنجشنبه, ۵ آذر ۱۳۹۴، ۰۶:۰۱ ب.ظ

ﭘــــﺮﻭﺭﺩﮔــﺎﺭﺍ ." . . . 


ﺍﮔـــﺮ ﺑـــﺎﻋــــﺚ " ﺁﺯﺭﺩﮔـــــﯽِ " ﮐﺴــــﯽ ﺷــــﺪﻣــ

. . . . ﺑــــﻪ ﻣـــــﻦ "ﻗـــــﺪﺭﺕِ ﻋـــــﺬﺭ ﺧــــﻮﺍﻫــــﯽ " ﺑـــﺪﻩ،


ﻭ . ..ﺍﮔــــﺮ "ﺩﯾــــﮕـﺮﺍﻥ " ﻣـــــﺮﺍ "ﺁﺯﺭﺩﻧـــــﺪ " ﺑـــﻪ ﻣــــﻦ

"ﻗـــــﺪﺭﺕِ ﺑﺨﺸــــﺶ " ﺑــــﺪﻩ