اثر مرکب

در جستجوی حقیقت

اثر مرکب

در جستجوی حقیقت

آخرین مطالب
پربیننده ترین مطالب
نویسندگان

دست در دست خدا

پنجشنبه, ۵ آذر ۱۳۹۴، ۰۶:۱۵ ب.ظ

ﮔﺎﻫﯽ، «ﺧﺪﺍوند»، ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﺎ «ﺩﺳﺖ ﺗﻮ»،

«ﺩﺳﺖ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ»

 ﺭﺍ ﺑﮕﯿﺮﺩ،

ﻭﻗﺘﯽ،

«ﺩﺳﺘﯽ» ﺭﺍ، 

ﺑﻪ «ﯾﺎﺭﯼ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯼ»، ﺑﺪﺍﻥ که

«ﺩﺳﺖ ﺩﯾﮕﺮﺕ» 

دﺭ «ﺩﺳﺖ ﺧﺪﺍﺳﺖ»