اثر مرکب

نظرتان را از این طریق ارسال کنید asarmorakab916@gmail.com

اثر مرکب

نظرتان را از این طریق ارسال کنید asarmorakab916@gmail.com

آخرین مطالب
پربیننده ترین مطالب
نویسندگان

نقش افرینی

دوشنبه, ۲ آذر ۱۳۹۴، ۱۲:۴۱ ق.ظ

کارگردان دنیاخداست!

مهم نیست نقش ماثروتمند است یاتنگدست،

سالم است یابیمار

مهم اینست که محبوبترین کارگردان عالم نقشی به ما داده!

نباید از سخت بودن نقش گله مند بود،

چراکه سخت بودن نقش، نشانه اعتماد کارگردان به شایستگی بازیگر هست..