حرفهای قلبم نه زبانم

(((((لطفا با PC وارد وبلاگ شویدهمچنین فونت نستعلیق را نصب کنید)))))

حرفهای قلبم نه زبانم

(((((لطفا با PC وارد وبلاگ شویدهمچنین فونت نستعلیق را نصب کنید)))))

عشق ورزی

دوشنبه, ۲ آذر ۱۳۹۴، ۱۲:۳۷ ق.ظ

فریدون مشیری:


به کسی کینه نگیرید


دل بی کینه قشنگ است.


به همه مهر بورزید


به خدا مهر قشنگ است.


دست هر رهگذری را بفشارید به گرمی


بوسه هم حس قشنگی است

.

بوسه بر دست پدر


بوسه بر گونه مادر


لحظه حادثه بوسه قشنگ است.


بفشارید به آغوش عزیزان


پدر و مادر و فرزند


به خدا گرمی آغوش قشنگ است

.

نزنید سنگ به گنجشک


پر گنجشک قشنگ است


پر پروانه ببوسید


پر پروانه قشنگ است


نسترن را بشناسید


یاس را لمس کنید


به خدا لاله قشنگ است


همه جا مست بخندید


همه جا عشق بورزید


سینه با عشق قشنگ است


بشناسید خدا را


هر کجا نام خدا هست


هر کجا یاد خدا هست


سقف آن خانه قشنگ است...