حرفهای قلبم نه زبانم

(((((لطفا با PC وارد وبلاگ شویدهمچنین فونت نستعلیق را نصب کنید)))))

حرفهای قلبم نه زبانم

(((((لطفا با PC وارد وبلاگ شویدهمچنین فونت نستعلیق را نصب کنید)))))

عبدالضعیف

دوشنبه, ۲ آذر ۱۳۹۴، ۱۲:۰۹ ب.ظ

گاهی باید گفت خدایا ببخش ان گناهی که جلوی استجابت دعایم را گرفته 

(اللهم اغفر الذونب التی تحبس الدع)

 خدایا کمکمون کن