اثر مرکب

نظرتان را از این طریق ارسال کنید asarmorakab916@gmail.com

اثر مرکب

نظرتان را از این طریق ارسال کنید asarmorakab916@gmail.com

آخرین مطالب
پربیننده ترین مطالب
نویسندگان

کیمیایی به نام باران

سه شنبه, ۲۶ آبان ۱۳۹۴، ۰۸:۳۲ ب.ظ

ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺭﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ..

ﺻﺪﺍﯾﺶ .. ﻫﻮﺍﯾﺶ .. ﻋﻄﺮﺵ .. ﻧﻔﺲ ﻫﺎﯾﺶ ...

ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ

ﻣﺜﻞ ﺧﻮﺩﻡ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﺍﺳﺖ ..

ﮐﺎﺭﯼ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﭼﻪ ﻫﺴﺘﯽ ﻭ ﮐﯽ ﻫﺴﺘﯽ ..

ﻭﻗﺘﯽ ﺑﯿﺎﯾﺪ .. ﻫﻮﺍﯾﺖ ﺭﺍ ﻋﻮﺽ ﻣﯿﮑﻨﺪ . ..

ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﺍﺕ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺑﺎﺭﺍﻥ ..

ﺑﺎ ﺑﺎﺭﺍﻥ

ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﯽ ﺯﻧﺪﮔﯿﺖ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﻮ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﻨﯽ

ﺗﻤﺎﻡ ﺣﺮﻓﻬﺎ ﻭ ﮐﻨﺎﯾﻪ ﻫﺎﺭﺍ ﺩﻭﺭ ﺑﺮﯾﺰﯼ ﻭ ﯾﮑﺒﺎﺭ ﺩﯾﮕﺮ

ﺷﺮﻭﻉ ﮐﻨﯽ

ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺷﺎﯾﺪ ..

ﺷﺎﯾﺪ ﺩﻟﺘﻨﮓ ﮐﺴﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺖ ..

ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ

ﭼﻮﻥ ...

ﻣﺜﻞ ﺧﻮﺩﻡ ﺍﺳﺘــ ..

ﺑﯽ ﻫﻮﺍﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ .. ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﺍﺕ ﻣﯿﮑﻨﺪ .. !

ﺳﻬﺮﺍﺏ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺯﯾﺮ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻣﯿﺘﻮﺍﻥ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪ

ﺯﯾﺮ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺑﺎﯾـــﺪ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪ